ALGOTECH

Klient:     Algotech

Rok: 2022

Redesign stávajících prostor klienta Algotech na objektu Fututrama.

Designový tým:

Denisa Nebřenská

Realizační tým:

Lukáš Körneyi